Hiện nay, mùa hè đang tới, nhu cầu kho lạnh tăng cao, nhất là thời điểm dịch covid đang diễn biến phức tạp. Các sản phẩm không tiêu thụ hết cần được bảo quản mà vẫn đảm bảo được chất lượng vốn có....