phát triển nhà sống của TPHCM trong 10 năm qua về cơ bản đã đạt đc các kết quả đáng kể, mỗi bước đáp ứng được nhu cầu về căn nhà ở theo mức gia tăng dân sinh.

tuy nhiên, quá trình đi lên nhà sống tại TP. Hồ Chí Minh vẫn chưa đảm bảo đc thị hiếu rất lớn về căn nhà sống có giá thấp, ngôi nhà sống xã hội, nhà ở phù hợp với tiềm năng đưa ra trả của cư dân.
trong 10 năm (2009 - 2019), dân số toàn TPHCM đã không giảm hơn 1,8 triệu con người, diện tích nhà ở bình quân đầu người không giảm từ 16,6 m²/người (năm 2009) lên 20,1 m²/người (năm 2019). Dự báo 10 năm tới (2021 - 2030), TPHCM sẽ tăng thêm 2 triệu con người. để thỏa mãn nhu cầu ngôi nhà ở và khắc phục các tránh vào phát triển căn nhà sống 10 năm qua, TPHCM tiếp tục thực hành triển khai đề án “Xây dựng chương trình đi lên căn nhà sống TPHCM giai đoạn 2021-2030”. theo đó, mục đích đề ra, mang đến năm 2025, tổng quy hoạch nền nhà ở của TP.HCM đạt 237,3 triệu m² sàn, diện tích căn nhà sống bình quân đầu người là 23,5 m²/người (quy mô số lượng dân sinh dự kiến vào thời điểm cuối năm 2025 khi là 10,1 triệu người).

đến năm 2030, tổng diện tích nền nhà sống của thành phố Hồ Chí Minh đạt đc 295 triệu m² sàn, diện tích S căn nhà ở bình quân đầu người là 26,5 m²/người (quy mô dân sinh dự định vào cuối năm 2030 là 11,1 triệu người). TPHCM cũng đề chi hướng đi lên phong phú những loại hình nhà sống, phong phú cách thức dự án nhằm huy động những nguồn lực cộng đồng.

Về phát triển ngôi nhà dịch vụ thương mại, TPHCM khuyến nghị nhà dự án vận dụng nhiều loại công nghệ mới mẻ vào xây lắp và sử dụng những loại nguyên vật liệu thiết kế thích hợp. Cơ quan tính năng giúp giải quyết nhiều khó khăn vướng mắc đến người tiêu dùng trong những việc được cung cấp chỉ tiêu thiết kế, phê duyệt hay thỏa thuận tổng mặt bằng quy hoạch liên quan mật độ 1/500. tăng nhanh việc ứng dụng công nghệ tin tức trong lĩnh vực điều hành, quy hoạch, dự án quy hoạch, đi lên căn nhà ở. tiến hành nghiên cứu, xây dựng cũng như áp dụng những loại nhà sống thân thiện với thị trường, ưa thích ứng cùng với biến đổi khí hậu, rất có thể tái sử dụng, tái cơ cấu hay tái chế những nguồn khoáng sản sẽ dùng.
TPHCM cũng sẽ phát hành các cơ chế bức tốc hợp tác quốc tế; thu hút, hỗ trợ trung tâm tài chính để không giảm tính khả thi, tăng mạnh việc triển khai các dự án đầu tư quy hoạch đi lên ngôi nhà ở theo cách thức công ty đối tác công - tư (PPP) cũng như bổ sung trong danh mục các dự án công trình lôi kéo đầu tư theo cách thức PPP của TP.HCM.

Về ngôi nhà sống xã hội, tiếp tục triển khai đa dạng hóa những phương thức dự án thiết kế căn nhà ở xã hội cho tất cả những người thu nhập thấp, nhà yếu sử dụng vốn ngoài ngân sách; ưu ái dùng vốn túi tiền nhằm đầu tư quy hoạch những nhà ở cộng đồng thuộc sở hữu căn nhà nước làm cho thuê. Rà soát, bố trí quỹ đất 20% khu đất ở trong các dự án công trình ngôi nhà ở Thương mại dịch vụ trên 10ha, để xúc tiến triển khai đầu tư xây dựng, tạo lập quỹ ngôi nhà cộng đồng mang lại thành phố; xác định địa điểm và ưu ái sử dụng nhiều quỹ đất ngôi nhà nước luôn quản lý do các doanh nghiệp đang được sử dụng làm nhà xưởng sản xuất trên nhiều quận huyện ở trong diện phải di chuyển trong nhiều khu chế xuất, vùng đất do nhiều cơ quan căn nhà nước hiện nay đang quản lý ở trong diện sắp xếp lại để đầu tư thiết kế ngôi nhà ở cộng đồng thuộc về nhà nước.

TPHCM luôn đầu tư thiết kế hoặc tổ chức đấu thầu chọn đơn vị triển khai quy hoạch đi theo hình thức BT thanh toán bằng vùng đất. TPHCM ưu tiên sắp xếp vốn Chi tiêu, tạo ra quỹ đất sạch tại các khu vực ngoại thành dọc nhiều trục giao thông chung, đặc biệt là nhiều đường metro, các đường vành đai để thực hiện nhiều dự án công trình ngôi nhà ở xã hội. bố trí vốn Chi tiêu nhằm dự án thiết kế căn nhà sống xã hội thuộc sở hữu nhà nước, nhằm giải quyết cho những hộ gia chủ nổi bật gian khổ về căn nhà sống, không hề thuê ngôi nhà sống cộng đồng do công ty đầu tư thiết kế.

đồng thời đó, nhằm phát triển ngôi nhà ở lẻ tẻ do dân tự xây, TPHCM sẽ tiếp tục cách tân hành chính, đơn giản giấy tờ thủ tục trong những việc cấp phép xây dựng; cung cấp Giấy chứng nhận sổ đỏ, cung cấp tin xây dựng đối với nhà ở đơn nhất để cư dân lợi ích trong việc đầu tư thiết kế mới mẻ, nâng cao nhà ở theo ý thích và tiềm năng.

đi theo đánh giá của không ít chuyên gia thiết kế khu đô thị, có kế hoạch đi lên ngôi nhà sống của TPHCM vào giai đoạn đến rất cụ thể cùng với những cách khả thi cũng như thích hợp cho mỗi đối tượng người sử dụng. cùng với giải pháp khiến này, TPHCM tiếp tục đạt đc mục đích đảm bảo ngôi nhà sống cho người dân TP. Hồ Chí Minh.