1. Lời chúc mừng sinh nhật tiếng Anh đầy cảm hứng
Thêm một tuổi nữa là một lý do độc lạ để ăn mừng! Viết thiệp sinh nhật của bạn bằng một trong lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh đầy cảm hứng này:

“Count your life by smiles, not tears. Count your age by friends, not years. Happy birthday!”
“Hãy đếm cuộc đời quý khách bằng những nụ cười chứ không phải những giọt nước mắt. Đếm tuổi của quý khách hàng bằng quý khách hàng bè, không phải năm. Chúc mừng sinh nhật!”

Link tham khảo: https://alo.flowers/loi-chuc-sinh-nhat-tieng-anh/

“A wish for you on your birthday, whatever you ask may you receive, whatever you seek may you find, whatever you wish may it be fulfilled on your birthday and always. Happy birthday!”
“Một điều ước cho quý khách trong ngày sinh nhật của quý khách, bất cứ điều gì bạn yêu cầu các bạn sẽ nhận được, bất cứ điều gì quý khách hàng tìm kiếm bạn có thể tìm thấy, bất cứ điều gì quý khách muốn, điều đó có thể được thực hiện vào ngày sinh nhật của bạn và luôn luôn. Chúc mừng sinh nhật!”

“ Another adventure filled year awaits you. Welcome it by celebrating your birthday with pomp and splendor. Wishing you a very happy and fun-filled birthday!”
“Một năm đầy phiêu lưu khác đang chờ quý khách hàng. Chào mừng nó bằng cách tổ chức sinh nhật của quý khách hàng với sự hào hoa và lộng lẫy. Chúc quý khách hàng sinh nhật thật vui vẻ và tràn đầy niềm vui! ”

“May the joy that you have spread in the past come back to you on this day. Wishing you a very happy birthday!”
“Mong niềm vui mà bạn đã lan tỏa trong quá khứ sẽ trở lại với quý khách vào ngày này. Chúc bạn sinh nhật thật vui vẻ! ”

“Happy birthday! Your life is just about to pick up speed and blast off into the stratosphere. Wear a seat belt and be sure to enjoy the journey. Happy birthday!”
“Chúc mừng sinh nhật! Cuộc sống của bạn chỉ là sắp tăng tốc độ và phóng lên tầng bình lưu. Hãy thắt dây an toàn và đảm bảo tận hưởng cuộc hành trình. Chúc mừng sinh nhật!”

I wish you full of happiness and love. May all your dreams turn come true and may lady luck visit you everyday. Happy birthday to one of the greatest people I’ve ever known.
Chúc quý khách hàng luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Tất cả những ước mơ của quý khách hàng sẽ thành hiện thực và nàng tiên may mắn sẽ gõ cửa quý khách hàng hàng ngày. Chúc mừng sinh nhật đến một trong những người tuyệt vời nhất mình được biết.

Your birthday is the first day of another 365-day journey. Be the shining thread in the beautiful tapestry of the world to make this year the best ever.
Sinh nhật của các bạn là ngày Đầu tiên trong chuỗi hành trình 365 ngày mới. Hãy là sợi chỉ đẹp nhất trong bức tranh thêu của cuộc sống, làm cho năm này trở nên thật tuyệt vời.

Blowing out another candle on your cakes means that you have lived another year of joy, and that you have made this world a better place. I wish you have a delightful birthday!
Thổi tắt mỗi ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật đồng nghĩa với việc quý khách hàng đã trải nghiệm một năm tràn đầy niềm vui và làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Chúc các bạn có một ngày sinh nhật đáng nhớ!

Here is my birthday wish for you: I hope you will never stop enjoying every small thing in life. Because that’s what makes life worth living. I hope that you take time to enjoy the present while working for a better future. I hope your year will be full of memories, happiness, and adventure.
Đây là lời chúc sinh nhật dành cho bạn: Chúc bạn có thể không ngừng tận hưởng từng điều nhỏ bé của cuộc sống, đó là điều làm cho cuộc sống đáng giá. Chúc bạn luôn tận hưởng ngày hôm nay và nỗ lực làm việc vì một ngày mai tốt đẹp hơn. Và mong rằng năm tới của các bạn sẽ tràn đầy niềm vui cùng những cuộc phiêu lưu.

Link tham khảo: https://alo.flowers/loi-chuc-sinh-nhat-tieng-anh/

View more random threads: