Đoạn đường dài 1,6km thuộc Đường Nguyễn Duy Trinh sẽ được sửa chữa, mở rộng thành 30m với tài chính 930 tỉ đồng.
Đọc thêm: Aio City

ủy ban nhân dân TP-HCM vừa chấp thuận chủ trương tiếp diễn sử dụng vốn ngân sách ứng dụng dự án bảo trì, gia tăng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Võ Chí Công đến đường vào khu công nghiệp Phú Hữu).
Theo đó, đoạn đường này có chiều dài 1,6km sẽ được nâng cấp, gia tăng lên 30m với tổng mức đầu tư khoảng 930 tỉ đồng. Dự án sẽ được triển khai ngay trong năm 2019.