đi theo thông báo từ HAGL Agrico (mã HNG) trên HoSE, nhà TNHH chế tạo cũng như Thương Mại Trân Oanh (con của THACO) vừa mua trong 4 triệu cổ phiếu HNG, không nghỉ mật độ sở hữu lên 0,45% vốn.
Đọc thêm: Aio City

nhằm mục đích để dự án trung tâm tài chính, ngày giao dịch thanh toán 25/6/2019. Trước kia Trân Oanh không nắm giữ cổ phiếu HNG.
Sau thanh toán giao dịch tổng sở hữu của Thaco cũng như các chủ liên quan trên HAGL Agrico tăng từ 12,67% lên 13,12% vốn.
năm trước trong tháng 8/2018, HNG đã phát hành 2.216 tỷ VNĐ trái phiếu biến hóa đến Thaco.
Trái phiếu biến hóa mà HNG chào bán có thời hạn 1 năm, lãi suất 0% cũng như chưa được bảo hộ. Giá mở bán 10 triệu đồng/trái phiếu. Mật độ biến hóa là 1:1.000, xấp xỉ 1 trái phiếu đổi khác sẽ đc đổi thành 1.000 cổ phiếu trên thời điểm biến hóa. Giá chỉ thay đổi 10.000 đồng/cp.

View more random threads: